Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka WWRD

Celem zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Przeznaczone są dla małych dzieci, które nie są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym.

Cele WWRD

  • systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu pełnego radości, pozbawionego napięć dzieciństwa, pomimo występującej niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju
  • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, komunikacji i kontaktów społecznych
  • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego potrzeb

KIEDY SIĘ UDAĆ ?

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z ogólnym spowolnieniem rozwoju.

Zaleca się aby rozpocząć terapię jak najwcześniej, najlepiej od momentu wykrycia zaburzeń rozwojowych.

Przebieg zajęć

Zajęcia trwają 50 minut, odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu (w zależności od potrzeb dziecka).

CENNIK

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka WWRD50 min.110 zł