Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zajęcia TUS mają na celu:

  • poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane
  • zdobycie umiejętności rozpoznawania przeżywanych emocji, potrzeb
  • nauczenie się radzenia sobie z napięciem fizycznym i emocjonalnym
  • poprawę samooceny, zbudowanie wiary we własne możliwości nawiązywania relacji rówieśniczych
  • doświadczenie siebie na tle grupy
  • zdobycie umiejętności radzenia sobie z problemami np. przeżywania porażki

Dzieci uczą się czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

KIEDY SIĘ UDAĆ ?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) przeznaczony jest dla dzieci mających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Jest to jedna z częściej polecanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) jak również dla dzieci z ADHD, dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz tych które z różnych powodów doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Zajęcia te są zajęciami grupowymi, liczą od 2 do 7 osób, uczestnicy podzieleni są ze względu na wiek i poziom funkcjonowania.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut

Wiek i poziom zaawansowania grupy decyduje o formie realizowanych zajęć.

CENNIK

Trening umiejętności społecznych50 min.65 zł2-7 osób