Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu

Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu mają na celu rozwijanie umiejętności deficytowych, naukę nowych umiejętności, wzmacnianie mocnych stron dziecka oraz eliminowanie zachowań niepożądanych.

Podstawą współpracy jest nawiązanie przyjaznej i bezpiecznej ale jednocześnie jasnej i przewidywalnej relacji z dzieckiem.

Podczas zajęć kształtowane i rozwijane są umiejętności w zakresie różnych sfer funkcjonowania dziecka, przede wszystkim:

  • mowa i komunikacja
  • umiejętności poznawcze
  • koncentracja uwagi
  • rozwój społeczny, umiejętność zabawy i spędzania wolnego czasu
  • umiejętności samoobsługowe, samodzielność
  • umiejętności szkolne i przedszkolne, umiejętności grafomotoryczne

W trakcie trwania terapii, we współpracy z rodzicami ustalane są strategie eliminowania zachowań trudnych.

Przebieg spotkania

Zajęcia trwają 50 minut , odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu (w zależności od potrzeb dziecka).

CENNIK

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu 50 min.120 zł