Patrycja Jagiełka

pedagog specjalny

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna. Następnie studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doskonali swój warsztat pracy oraz poszerza kwalifikacje uczestnicząc w szeregu szkoleń i kursów m.in. „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia- diagnoza- terapia- masaż” oraz „Senoplastyka®”.

Na zajęciach wykorzystuje różne metody i techniki dobierając je odpowiednio do dziecka oraz jego potrzeb.

W Centrum Terapii i Edukacji wPunkt prowadzi zajęcia z zakresu terapii ręki, nauki czytania, koncentracji uwagi oraz zajęcia adaptacyjne „Będę przedszkolakiem” i „Zabawy sensoplastyczne”.