Kinga Wiatr

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. Posiada również certyfikat terapeuty Mechanicznego Diagnozowania i Terapii Metodą McKenzie’go oraz certyfikat metody PNF (proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania ruchu) w zakresie podstawowym. Ukończyła szkolenie z Terapii Suchego Igłowania (Dry Needling) oraz kurs Terapii Ręki.

Zajęcia SI prowadzi w sposób kreatywny, angażując dziecko do współpracy na różnych płaszczyznach. Poprzez ćwiczenia ruchowe pomaga kształtować zmysły dziecka, ale również pobudzać jego wyobraźnię i wspierać rozwój poznawczy. Dzięki podstawowemu wykształceniu zwraca szczególną uwagę na prawidłową postawę dziecka i kształtowanie właściwych wzorców ruchowych.