Izabela Nowak

pedagog specjalny, certyfikowany nauczyciel-terapeuta dzieci z autyzmem, dogoterapeuta

Absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku ,,Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu", "Wychowanie przedszkolne" i "Edukacja wczesnoszkolna". Nieustannie poszerza swoją wiedzę i doskonali umiejętności z zakresu pracy terapeutycznej na kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach. Prowadzi również zajęcia dla studentów studiów podyplomowych oraz szkolenia w zakresie pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Uzyskała certyfikat nauczuciela-terapeuty dziecka z autyzmem w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka.

W IWRD ukończyła także cykl szkoleń i uczestniczyła w stażu praktycznym, podczas którego doskonaliła swoje umiejętności praktyczne. Razem ze swoim psem brała udział w szkoleniu w zakresie dogoterapii, który zakończyła egzaminem z wynikiem pozytywnym i uzyskaniem certyfikatu dogoterapeuty.

Na co dzień pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami rozwoju prowadząc zajęcia w zakresie terapii indywidualnej, wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji, treningu umiejętności społecznych, wczesnej nauki czytania oraz dogoterapii.

Ukończone szkolenia i kursy:

 • Kurs dogoterapii, Basileus;
 • Szkolenie certyfikacyjne "Trening Umiejętności Społecznych" (TUS), Fundacja Pomoc Autyzm;
 • "Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi na terenie grupy", Fundacja IRD;
 • "Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym" IWRD, Gdańsk;
 • "Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych" IWRD, Gdańsk;
 • "Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi" IWRD, Gdańsk;
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera" IWRD, Gdańsk;
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju PEP-R” REMEDIAR, Warszawa;
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania" Konferencje Logopedyczne, Gdańsk;
 • Programy rozwoju mowy dla dzieci z trudnościami w komunikowaniu się", AUTUS, Poznań;
 • Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci z zaburzeniami" AUTUS, Poznań;
 • Trzystopniowy kurs z zakresu terapii dziecka z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi opartej o teorie uczenia się, APERIO, Poznań