Daria Buda

logopeda, pedagog specjalny

Absolwentka Pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedia - profilaktyka i terapia, Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również  studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna ze specjalnością logopedia kliniczna na tym samym Uniwersytecie.

Ciągle poszerza swoją wiedze na licznych szkoleniach i kursach z zakresu logopedii. Ukończyła także kurs na wychowawcę wypoczynku oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Uważa, że nauka poprzez zabawę jest najbardziej efektywna. W swojej pracy wykorzystuje liczne pomoce dydaktyczne dostosowując je indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. W pracy wykorzystuje także wiele elementów ruchowych, stara się by zajęcia dla dzieci były jak najbardziej atrakcyjne. Ceni sobie współpracę z innymi specjalistami. Ważnym aspektem jest również rozmowa z rodzicem na temat przebiegu zajęć, widocznych postępów i występujących trudnościach. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.