Anna Roguszka

neurologopeda, absolwentka filologii rosyjsko-ukraińskiej

Absolwentka filologii rosyjsko-ukraińskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z „Logopedii” na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza a następnie studia podyplomowe z „Neurologopedii” w Wyższej Szkole Uni-Terra. Ciągle poszerza wiedzę biorą udział w różnorodnych szkoleniach logopedycznych. Na swoim koncie ma ukończone, między innymi, takie szkolenia: „Efektywne metody terapii rotacyzmu”, „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”, „Jąkanie wczesnodziecięce oraz mutyzm wybiórczy”, „Efektywne metody wywoływania głosek”, „I stopień Makatonu”, „Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu”. Jako mama dwójki dzieci wykazuje się dużą pomysłowością w przygotowywaniu ćwiczeń, które zainteresują małych pacjentów.

Specjalizuje się nie tylko w terapii logopedycznej dzieci, ale również osób dorosłych. Zajmuje się terapią osób z afazją, terapią osób z chorobami neurodegeneracyjnymi (np. choroba Alzheimera, otępienie) oraz mających problem z niepłynnością mowy (jąkaniem się).