Sensoplastyczne zabawy

Zajęcia sensoplastyczne wpływają na optymalny rozwój całego organizmu. Podczas zajęć stymulowane są wszystkie zmysły dziecka. Głównym celem Sensoplastycznych zabaw jest dostarczenie dziecku wielozmysłowych doznań rozwijających jego kreatywność, świadomość ciała i przestrzeni, samodzielność oraz koordynację ruchową. Dziecko w czasie zajęć ma możliwość współdziałania z innymi dziećmi oraz uwalniania swojej naturalnej twórczej ekspresji.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych:

  • dla dzieci młodszych (od 3 do 5 lat)
  • dla dzieci starszych (od 6 do 8 lat)

Zajęcia odbywają jeden raz w tygodniu dla każdej grupy wiekowej i trwają 45 minut.

Liczba dzieci w każdej grupie: 8 osób

Prosimy o zabranie ubrania na zmianę.

CENNIK

Sensoplastyczne zabawy45 min.50 zł8 osób