Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się oraz dla uczniów mających trudności w nauce.

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się mają na celu podnoszenie efektywności procesu uczenia się i wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka. Podczas zajęć korygujemy zaburzone funkcje i deficyty w zakresie funkcji poznawczych, nieharmonijny rozwój intelektualny czy nieprawidłowe nawyki uczenia się. Przeciwdziałamy również powstawaniu problemów emocjonalnych wynikających z niepowodzeń szkolnych, kształtujemy samodzielność oraz rozbudzamy zainteresowanie i motywację do nauki. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka i konkretnych obszarów, nad którymi podejmowana jest praca.

KIEDY SIĘ UDAĆ ?

Jeżeli Twoje dziecko ma problemy z:

 • koncentracją uwagi
 • rozwijaniem spostrzegawczości
 • koordynacją wzrokowo- ruchową
 • umiejętnością porównywania i segregowania
 • efektywnym czytaniem
 • czytaniem ze zrozumieniem
 • liczeniem
 • rozwiązywaniem zadań z treścią
 • pisaniem
 • skupianiem uwagi na zadaniu
 • motywacją do uczenia się

Nie czekaj! Zgłoś się do nas, a my wspomożemy Twoje dziecko w harmonijnym rozwoju.

Przebieg zajęć

Zajęcia trwają 50 minut, odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu ( w zależności od potrzeb dziecka).

CENNIK

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się50 min.110 zł