Psycholog dziecięcy (dzieci i młodzież)

Psycholog dziecięcy oferuje pomoc dzieciom, młodzieży oraz ich opiekunom, borykającym się z problemami wychowawczymi, zaniepokojonym funkcjonowaniem dziecka czy też chcącym poprawić relacje w rodzinie. Jest to często praca nad wzmocnieniem umiejętności radzenia sobie z emocjami, rozwijaniem satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami, wzmacnianiu mocnych stron dziecka. Ważnym czynnikiem wpływającym na sukces podejmowanych działań jest współpraca z opiekunami dziecka, praca w obszarze kompetencji wychowawczych rodziców, ich trudności osobistych, wzmacniania ich autorytetu. Terapeuta uwzględnia sytuację życiową dziecka i rodziny, wpływ bieżących wydarzeń na proces terapii.

KIEDY SIĘ UDAĆ ?

Pomoc psychologa powinno otrzymać dziecko, którego rodzice, opiekunowie lub nauczyciele niepokoją się jego zachowaniem. Niektórym objawami świadczącymi o tym, że zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka są zagrożone, mogą być na przykład:

  • obniżony lub nadmiernie podniesiony nastrój albo duże lub gwałtowne jego wahanie się,
  • nadmierna lękliwość, fobie,
  • zaniżona samoocena, zamykanie się w sobie, nieśmiałość,
  • zachowania agresywne,
  • trudności szkolne (np. niechęć chodzenia do szkoły, wagarowanie, trudności w nauce, częste konflikty z rówieśnikami lub izolacja, przemoc rówieśnicza),
  • nadruchliwość, kłopoty z koncentracją,
  • trudności w relacjach społecznych,
  • bóle lub choroby spowodowane stresem,
  • moczenie się w nocy,
  • uzależnienie od tabletu, telefonu, komputera.

PRZEBIEG SPOTKANIA

Pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym to wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym. Młodsze dzieci zapraszane są wraz z rodzicami na drugie spotkanie, nastolatki zazwyczaj przychodzą wraz z rodzicami już na pierwsze spotkanie. Po zebraniu wywiadu psycholog przekazuje propozycję dalszej pracy i pomocy.

CENNIK

Pierwsza konsultacja psychologicznaok. 60 min.150 zł
Kolejne konsultacje/poradnictwo psychologiczne/terapia dzieci i młodzieży50 min.150 zł
Wystawienie opinii/zaświadczenia-100 zł/50 zł
Wystawienie zaświadczenia/informacji o korzystaniu z usługi psychologicznej-bezpłatnie