Psycholog (dla osób dorosłych)

Pomoc psychologiczna skierowana jest do osób dorosłych, które znalazły się w trudnej sytuacji, przeżywają różnorodne problemy w relacji z samym sobą bądź z innymi ludźmi, między innymi:

  • obniżony lub nadmiernie podniesiony nastrój albo duże lub gwałtowne jego wahanie się,
  • przeżywanie intensywnych, przeszkadzających w codziennym życiu emocji: złości, lęku, smutku, żalu, wstydu, poczucia winy,
  • zaburzenia nastroju np.: przygnębienie, napięcie, stany depresyjne, poczucia pustki wewnętrznej,
  • zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, fobie,
  • braki akceptacji siebie, obniżona samoocena,
  • trudności w relacjach partnerskich, małżeńskich, rodzinnych, w relacji z dzieckiem,
  • zmaganie się z trudnymi sytuacjami życiowymi,
  • chęć lepszego poznania i rozumienia siebie, poprawy jakości swojego życia i poczucia wewnętrznego komfortu

PRZEBIEG SPOTKANIA

Pierwsze spotkanie z psychologiem polega na wstępnym rozpoznaniu problemu, zebraniu informacji o trudnościach, potrzebach oraz celach zgłaszającej się osoby. Podczas konsultacji osoba zgłaszająca się otrzymuje także informacje dotyczące możliwości poradzenia sobie z daną trudnością oraz propozycję dalszej pracy i pomocy terapeutycznej.

CENNIK

Pierwsza konsultacja psychologicznaok. 60 min.150 zł
Kolejne konsultacje/poradnictwo psychologiczne/terapia dla osób dorosłych50 min.150 zł