Logopedia

Logopeda jest terapeutą, który kształtuje prawidłową wymowę, usuwa wady wymowy oraz prowadzi naukę mowy (w przypadku jej braku) u dzieci, młodzieży i dorosłych. W czasie terapii logopedycznej skupiamy się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamiętamy również o ćwiczeniach usprawniających narządy artykulacyjne, percepcję wzrokową, percepcję słuchową, orientację przestrzenną oraz motorykę dużą i małą.

Oferujemy

  • diagnozę logopedyczną
  • terapię wad wymowy dzieci (dyslalia)
  • terapię wad wymowy dorosłych
  • terapię opóźnionego rozwoju mowy
  • terapię mutyzmu wybiórczego
  • terapię mowy u dzieci z upośledzeniem umysłowym, porażeniem mózgowym, autyzmem, wadami genetycznymi i innymi zaburzeniami rozwojowymi
  • terapię jąkania
  • terapię osób z afazją (osoby po udarach mózgu i innych urazach czaszkowo- mózgowych oraz zmianach nowotworowych)
  • terapię osób z chorobami neurodegeneracyjnymi (otępienie, choroba Alzhaimera, choroba Parkinsona)
  • komunikację wspomagającą i alternatywną (kiedy posługiwanie się mową nie jest możliwe)

KIEDY SIĘ UDAĆ ?

Jeśli rozwój mowy dziecka budzi Twoje wątpliwości lub zauważyłeś, że poziom komunikacji u Twojego dziecka jest mocno opóźniony w stosunku do rówieśników. Niepokojącym objawem jest także brak reakcji na bodźce dźwiękowe (np. na swoje imię) i nieprawidłowa artykulacja poszczególnych głosek.

Nie czekaj aż problem minie sam – to sprzyja utrwalaniu się wady i powoduje, że jej likwidacja będzie wymagała w przyszłości dużo więcej czasu i pracy.

CENNIK

Diagnoza logopedycznaok.60 min.150 zł
Terapia logopedyczna30 min.70 zł
Terapia logopedyczna45 min.100 zł
Terapia logopedyczna60 min.130 zł