Logopedia

Logopeda jest terapeutą, który kształtuje prawidłową wymowę, usuwa wady wymowy oraz prowadzi naukę mowy (w przypadku jej braku) u dzieci, młodzieży i dorosłych. W czasie terapii logopedycznej skupiamy się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamiętamy również o ćwiczeniach usprawniających narządy artykulacyjne, percepcję wzrokową, percepcję słuchową, orientację przestrzenną oraz motorykę dużą i małą.

Oferujemy

  • diagnozę logopedyczną
  • terapię wad wymowy dzieci (dyslalia)
  • terapię wad wymowy dorosłych
  • terapię opóźnionego rozwoju mowy
  • terapię mutyzmu wybiórczego
  • terapię mowy u dzieci z upośledzeniem umysłowym, porażeniem mózgowym, autyzmem, wadami genetycznymi i innymi zaburzeniami rozwojowymi
  • terapię jąkania
  • terapię osób z afazją (osoby po udarach mózgu i innych urazach czaszkowo- mózgowych oraz zmianach nowotworowych)
  • terapię osób z chorobami neurodegeneracyjnymi (otępienie, choroba Alzhaimera, choroba Parkinsona)
  • komunikację wspomagającą i alternatywną (kiedy posługiwanie się mową nie jest możliwe)

KIEDY SIĘ UDAĆ ?

Jeśli rozwój mowy dziecka budzi Twoje wątpliwości lub zauważyłeś, że poziom komunikacji u Twojego dziecka jest mocno opóźniony w stosunku do rówieśników. Niepokojącym objawem jest także brak reakcji na bodźce dźwiękowe (np. na swoje imię) i nieprawidłowa artykulacja poszczególnych głosek.

Nie czekaj aż problem minie sam – to sprzyja utrwalaniu się wady i powoduje, że jej likwidacja będzie wymagała w przyszłości dużo więcej czasu i pracy.

CENNIK

Diagnoza logopedycznaok.60 min.200 zł
Diagnoza neurologopedycznaok.60 min.300 zł
Terapia logopedyczna30 min.80 zł
Terapia logopedyczna45 min.120 zł
Terapia logopedyczna60 min.150 zł
Terapia neurologopedyczna30 min.90 zł
Terapia neurologopedyczna45 min.150 zł
Terapia neurologopedyczna60 min.170 zł