Terapia dla dzieci z kynofobią

Terapia przeznaczona jest dla dzieci, które zmagają się z problemem nabytego lub nieuzasadnionego lęku przed psem – kynofobią. Terapia ma na celu obniżenie lub zupełne wyeliminowanie lęku przed psem.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Zajęcia indywidualne.

Czas trwania: 45 minut.

Ilość zajęć dostosowana jest do potrzeb dziecka.

CENNIK

Terapia dla dzieci z kynofobią (lęk przed psem)45 min.150 zł