Integracja Sensoryczna (SI)

Integracja sensoryczna to złożony proces zachodzący w układzie nerwowym każdego człowieka. Polega on na prawidłowym odbiorze bodźców ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, właściwym ich przekazywaniu do ośrodkowego układu nerwowego (mózgu), następnie organizacji i interpretacji dostarczonych sygnałów tak, by mogły być wykorzystane w celowym działaniu naszego organizmu.

Wszystkie informacje ze środowiska zewnętrznego jak i z wnętrza naszego ciała odbierane są przez receptory układów zmysłowych takich jak:

 • układ dotykowy - którego receptory umieszczone w skórze pozwalają nam czuć dotyk, ucisk, ból, ciepło i zimno,
 • układ proprioceptywny - którego receptory umieszczone w ścięgnach i mięśniach informują nasz mózg o położeniu poszczególnych części naszego ciała oraz o wykonywanych ruchach,
 • układ przedsionkowy - którego receptory umieszczone w uchu wewnętrznym, dają nam informacje o ruchu i pozycji głowy w przestrzeni; dzięki nim utrzymujemy równowagę,
 • a także zmysły węchu, smaku, wzroku i słuchu.

Prawidłowe funkcjonowanie powyższych układów i właściwa integracja sensomotoryczna jest podstawą prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka.

KIEDY SIĘ UDAĆ ?

Kiedy dziecko unika wrażeń sensorycznych:

 • źle reaguje na dotyk
 • nie lubi być przytulane
 • na placu zabaw nie lubi się wspinać czy huśtać
 • źle się czuje w zatłoczonych miejscach gdzie panuje zbyt duży chaos
 • preferuje zabawy statyczne
 • nie lubi zabaw w piasku, prac plastycznych czy zabawy lepkimi materiałami
 • często bywa nadmiernie pobudzone lub wyciszone
 • lubi jeść tylko pokarmy o określonej konsystencji czy zapachu.

Kiedy dziecko poszukuje wrażeń sensorycznych:

 • jest bardzo aktywne ruchowo, „nigdy się nie męczy”
 • często się potyka, uderza o przedmioty, ale ma słabą reakcję na ból
 • na placu zabaw wspina się wysoko, dużo skacze, kreci się i huśta bez objawów dyskomfortu.
 • lubi być ściskane mocno przytulane
 • lubi głośne dźwięki

Kiedy dziecko ma obniżone umiejętności w zakresie:

 • samoobsługi (trudności z zapinaniem guzików, ubieraniem się, posługiwaniem się łyżką czy widelcem)
 • czynności manualnych (rysowanie, pisanie, zabawy plastyczne)
 • motoryki dużej (gra w piłkę, skakanie, wspinanie się)
 • równowagi, naśladowania ruchu i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

PRZEBIEG SPOTKANIA

Diagnozę rozpoczynamy od spotkania z rodzicami i przeprowadzeniu wywiadu na temat dziecka, następnie odbywają się 2-3 spotkania diagnostyczne z dzieckiem (w zależności od potrzeb). Ostatnie spotkanie jest poświęcone szczegółowemu omówieniu wniosków z rodzicami oraz przekazaniem pisemnej opinii na temat przebiegu procesów integracji sensorycznej.

Terapia odbywa się cyklicznie raz lub dwa razy w tygodniu – w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

CENNIK

Integracja sensoryczna - diagnoza3 x 50 min.550 zł
Integracja sensoryczna - terapia50 min.130 zł