CENNIK

Zajęcia indywidualneCzas trwaniaCena
Diagnoza logopedycznaok.60 min.200 zł
Diagnoza neurologopedycznaok.60 min.300 zł
Terapia logopedyczna30 min.80 zł
Terapia logopedyczna45 min.120 zł
Terapia logopedyczna60 min.150 zł
Terapia neurologopedyczna30 min.90 zł
Terapia neurologopedyczna45 min.150 zł
Terapia neurologopedyczna60 min.170 zł
Integracja sensoryczna- diagnoza3 x 50 min. + diagnoza w formie pisemnej550 zł
Integracja sensoryczna- terapia50 min.130 zł
Integracja sensoryczna- rediagnoza1-2 x 50 min. + diagnoza w formie pisemnej300 zł
Konsultacja psychologicznaok. 60 min.150 zł
Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się50 min.110 zł
Terapia ręki50 min.120 zł
Nauka czytania "Czytam sam"50 min.110 zł
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu50 min.120 zł
Fizjoterapia pediatryczna50 min.160 zł
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka WWRD50 min.110 zł
Terapia dla dzieci z kynofobią45 min.150 zł
Konsultacja pedagogicznaok 60 - 90 min.180 zł
Pisemna opinia specjalisty dot. przebiegu zajęć70 zł
Zajęcia grupoweCzas trwaniaCenaGrupa
Czytam sam50 min.50 zł8 osób
Będę przedszkolakiem90 min.60 zł10 osób
Będę uczniem45 min.50 zł8 osób
Dogoterapia45 min.60 zł6 osób
Sensoplastyczne zabawy45 min.50 zł8 osób
Nauka języka chińskiego50 min.60 zł6 osób
Nauka języka angielskiego
dla dzieci od 3 do 5 lat
30 min.40 zł8 osób
Nauka języka angielskiego
dla dzieci od 6 do 13 lat
45 min.50 zł8 osób
Trening umiejętności społecznych50 min.65 zł2-7 osób

Cennik obowiązuje od 1 września 2022 r.