Będę Uczniem

Będę uczniem to zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki w szkole.

Jest to cykl zajęć, rozwijających umiejętności grafomotoryczne, matematyczne, czytania, komunikację i współpracę w grupie oaz wzmacniających motywację dziecka do nowych wyzwań w szkole. Zajęcia mają ciekawą i zróżnicowaną formę, która stanowi dla dzieci źródło świetnej zabawy w grupie rówieśniczej. Nauka odbywa się w połączeniu z rozwijaniem funkcji słuchowych, wzrokowych i ruchowych. Na zajęciach dzieci stawiają pierwsze kroki w nauce czytania: od rozpoznawania samogłosek, sylab, wyrazów, do czytania ze zrozumieniem całych zdań. Dzieci będą miały również okazję do doskonalenia umiejętności grafomotorycznych i manualnych, niezbędnych w nauce pisania. Uczestnicy będą mieli do czynienia także z zabawami matematycznymi, rozwiną umiejętność logicznego myślenia i poćwiczą pamięć.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, co pozwala na dokładne monitorowanie funkcjonowania i postępów każdego dziecka, jednocześnie stwarzając odpowiednie warunki do nawiązywania relacji społecznych z rówieśnikami poprzez wspólną pracę w grupie.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6-letnich.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.

Maksymalna liczba dzieci w grupie: 8 osób.

CENNIK

Będę uczniem45 minut50 zł